Stoppen met roken

Stoppen met roken, een onmogelijke opgave?

 

Rookverslaving is meer dan de behoefte aan nicotine alleen. Om te stoppen met roken is het belangrijk om zowel de lichamelijke als mentale behoefte in kaart te brengen.

 

Rookverslaving omvat, net als de meeste verslavingen,  twee aspecten:  

De lichamelijke verslaving aan de stof nicotine en de vele andere (schadelijke en verslavende) stoffen die in een sigaret verwerkt zijn, de stofverslaving; 

De gewoonte om onder bepaalde omstandigheden een sigaret op te steken. Dit zou rituele verslaving of ook wel rookgedrag genoemd kunnen worden.

 

De rituele verslaving hangt in veel gevallen samen met bepaalde ingesleten handelingen, met andere woorden de gewoontes. Met opvattingen of gedachten patronen, waarvan we ons vaak helemaal niet bewust zijn. Dergelijke gedachten patronen worden ook wel overtuigingen genoemd.

 

Overtuigingen bepalen sterk hoe iemand tegen situaties aankijkt, dus ook tegen situaties waarbij de neiging bestaat om te roken. Bijvoorbeeld: U staat op het punt om een moeilijk telefoongesprek te gaan voeren. Tien tegen één dat u vooraf een sigaret opsteekt. Alsof die sigaret dat telefoongesprek gemakkelijker maakt!

 

Stoppen met roken betekent dus weliswaar dat u in de eerste plaats de lichamelijke afkickverschijnselen de baas moet zien te worden, maar tegelijkertijd zit er niets anders op dan ook uw rookgedrag, met de daarbij behorende overtuiging, kritisch onder de loep te nemen. Feitelijk kunnen we hierbij spreken van (rook-)gedragsverandering.

 

U hebt vast al begrepen dat er meer voor nodig is dan één of meer acupunctuurnaaldjes of laserpulsjes op uw oor of lichaam om van uw rookverslaving af te komen. Acupunctuur en laser dienen vrijwel uitsluitend om de lichamelijke afkickverschijnselen, die bij het stoppen met roken kunnen optreden, te verminderen. Natuurlijk is dat erg belangrijk. De lastige ontwenningsverschijnselen zijn namelijk de beste smoesjes om weer met het roken te beginnen.

In de praktijk blijkt dat de combinatie van lichaamsacupunctuur met ooracupunctuur en een goed gesprek gericht op gedragsverandering effectiever werkt dan alleen acupunctuur of andere op zichzelf staande behandelingen om te stoppen met roken.

 

Binnen het acupunctuurinstituut van de heer A. Zandbergen (behalve NVA -geregistreerd acupuncturist tevens psycholoog) is deze aanpak mogelijk. Hij heeft al vele jaren met succes mensen begeleid die op deze manier met roken zijn gestopt. Gemiddeld zijn er drie sessies nodig. Natuurlijk kunnen we als het nodig blijkt een vierde sessie plannen, maar we kunnen ook na twee sessies besluiten dat het zo goed met u gaat dat u de derde behandeling niet nodig hebt.


 

 

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Acupunctuur effectief bij:

Spier- en gewrichtklachten
sadasd
Spanning- en stressklachten
Erectie en prostaatproblemen
Gynaecologische klachten
Acupunctuur voor kinderen
Cosmetische acupunctuur
Stoppen met roken
Gezond afvallen
Test uzelf